"Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa."

    Kornel Makuszyński
Witamy w oddziale przedszkolnym


RÓŻNOŚCI

Instrukcja ewakuacji szkoły

Regulamin boiska szkolnego

SKO w naszej szkole

Szkoła Projektora

Współpraca Szkoły z programem PROJEKTOR
i Fundacją Rozwoju Wolontariatu

Więcej

Zdjęcia z wolontariuszami

 


"Lustro Szkoły"

.Uwaga Rodzice i Uczniowie!!!

Zmiana trasy i godzin dowozu uczniów, ustalono dodatkowy przystanek w Sadkowie, obok domu Państwa Kolasów.

Nowy rozkład obowiązuje od poniedziałku 19 września.

Plan dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017


Uwaga Rodzice!

Prosimy o przeczytanie warunków ubezpieczenia NNW uczniów obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017. Przed wypłatą świadczeń Ubezpieczyciel wymaga podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Warunkami Ubezpieczenia.

Warunki Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie w roku szkolnym 2016/2017


Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom klas I –III SP

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Natolinie


Wykaz podręczników obowiązujących w ZSO w Natolinie w roku szkolnym 2016/2017

Podręczniki dla klas 0-III.

Podręczniki dla klas IV-VI.

Podręczniki dla klas I-III Gimnazjum

Podręczniki rodzice zakupują tylko dla klasy VI Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum. Pozostali uczniowie otrzymają podręczniki ze szkoły.Wakacyjne wycieczki rowerowe

Więcej


Wakacje w pełni, pogoda piękna, więc uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę. Wolny czas spędzili aktywnie w stadninie koni w Jedlni Letnisko oraz nad zalewem w Siczkach pod opieką p. Agnieszki Chrzanowskiej i p. Dagmary Gajewskiej.

 

 
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Szkoła Podstawowa

WięcejZakończenie roku szkolnego 2015/2016 Gimnzjum

Więcej