Akademia Wielkanocna


   

  ,,Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
  1Kor 15,57

  Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie, upamiętniające zmartwychwstanie Syna Bożego - Jezusa Chrystusa.
  Z tej okazji dnia 12 kwietnia 2017 roku, odbyła się w naszej szkole Akademia Wielkanocna wprowadzająca obecnych w świąteczny nastrój.


  Uczniowie klasy 5a i szkolnego chóru, zaprezentowali montaż słowno – muzyczny ,,Krzyż znakiem Zbawienia”, pod kierunkiem Pani Doroty Kaim – Cieślik we współpracy z Panią Małgorzatą Marglewską.


  Mieliśmy okazję wysłuchać fragmentów z Pisma Św. dotyczących męki
  i zmartwychwstania Odkupiciela, wierszy ukazujących zbawczy sens krzyża Jezusa Chrystusa oraz pieśni oddających cześć i chwałę Zmartwychwstałemu za dzieło Zbawiania.

  Na zakończenie Pani Dyrektor Beata Baryłka, Pan wice Dyrektor Leszek Pożyczka i ks. Proboszcz Dariusz Olender złożyli całej społeczności szkolnej świąteczne życzenia.