DZIEŃ DRZEWA


W tym dniu odbyły się w klasach pogadanki o drzewach i ich ochronie, zajęcia terenowe, obserwacje drzew, prace badawcze, konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, rozwiązywanie zagadek.

 


Uczniowie klasy III a udali się również na wycieczkę, podczas której obserwowali kasztanowce. Niektóre z nich zakwitły drugi raz w tym roku. To były ciekawe obserwacje.