Akcja "Szkolny karmnik 2016" zakończona


  W czwartek 17 marca 2016 r. zakończyła się akcja dokarmiania ptaków w naszej szkole. Z tej okazji odbył się krótki apel. Drużyna odpowiedzialna za dokarmianie ptaków przedstawiła krótki raport, z którego dowiedzieliśmy się o przebiegu akcji. Uczniowie uczyli się o ptakach, poznawali ich wygląd i zwyczaje, słuchali głosów ptaków, opowiadań i wierszyków. Sami też próbowali układać własne opowiadania, rymowanki i wiersze. Dzieci prowadziły też systematyczne obserwacje ptaków, porządkowały karmniki i dosypywały nową karmę. Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, przygotowywały inscenizacje, prace plastyczne i techniczne, których tematem były - ptaki. Spotkały się również z ornitologiem Panem Rafałem Kuropieska. Po zapoznaniu się z raportem uczniowie klasy II a zaprezentowali także inscenizację pt. "Ptaki nasi skrzydlaci przyjaciele". Apel zakończył się wspólnym rozwiązywaniem zagadek.

  Dokarmiamy ptaki:

  . . .

  .

  Zajęcia edukacyjne:

  . .

  .

  Prace plastyczne:

  Spotkanie z ornitologiem:

  .

  Apel szkolny:

  .

  .

  .