Akcja "Szkolny karmnik - zima 2017" zakończona!!!


  W marcu zakończyła się akcja dokarmiania ptaków, w ramach której uczniowie klas pierwszych nie tylko dokarmiali ptaki, ale również wykonywali inne działania konkursowe. Działania te związane były z poznawaniem wyglądu ptaków zimujących w Polsce. Na zajęciach edukacyjnych i zajęciach koła przyrodniczego dzieci oglądały albumy i filmy o ptakach, słuchały głosów ptaków, opowiadań i wierszy. Szukały informacji na temat pożywienia ptaków. Przygotowywały specjalne karmidełka. Prowadziły obserwacje przyrodnicze w ogrodzie szkolnym. Wykonywały prace plastyczne, gazetki i albumy. Przygotowały apel szkolny pt.: "Zimowi goście w karmniku". Uczestniczyły także w spotkaniu z ornitologiem. 
  A oto relacja z naszych działań:

  1. Zajęcia edukacyjne:

  2. Przygotowanie karmników:


  3. Przygotowanie specjalnych karmidełek:


  4.Obserwacje przyrodnicze:


  5. Wystawy prac uczniów i gazetki szkolne:


  6.Spotkanie z ornitologiem:


  7. Warsztaty plastyczne: