XI Regionalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem
„Kocham moją Ojczyznę”


  21 marca 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu odbył się etap regionalny XI Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Celem konkursu było podniesienie świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych.

  Miło nam zakomunikować, że w kategorii „Poezja patriotyczna”
  wyróżnienie
  otrzymały:
  Julia Sar uczennica klasy IIa
  /kategoria klasy I – III/
  opiekun – pani Anna Suchowska
  oraz
  Aniela Mąkosa uczennica klasy Vb
  /kategoria klasy IV – VI/
  opiekun – pani Dorota Nowak – Trzaskoma

  Duży sukces osiągnęli również uczniowie klas młodszych w kategorii „Pieśń patriotyczna”
  I miejsce
  zajęła uczennica klasy II b – Łucja Leszczyńska
  Uczennica będzie reprezentować szkołę oraz region diecezji radomskiej w II etapie konkursu.
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
  III miejsce
  zajęła Karolina Chmura uczennica klasy II b
  wyróżnienie
  uzyskała Adriana Leszczyńska z klasy VIb
  W kategorii zespół wokalny
  III miejsce
  również przypadło w udziale uczniom naszej szkoły.
  Gratulujemy uczniom i pani Małgorzacie Marglewskiej, która przygotowała uczniów do tego konkursu.

   

 

 

 

 

 

Zredagowała:

Anna Suchowska