Finał Konkursu Pięknego Czytania


  30 marca 2017 roku w bibliotece szkolnej odbył się II etap Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania. Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum przeczytali fragmenty współczesnych powieści dla dzieci i młodzieży. Jury w składzie: Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciel bibliotekarz, polonista oceniali wystąpienia uczniów. Szczególną uwagę zwracano na płynność czytania, dykcję, intonację zdaniową i wyrazową, tempo czytania, ton i barwę głosu, oddziaływanie na emocje i ogólne wrażenie artystyczne. Uczniowie doskonale poradzili sobie z przeczytaniem nieznanego tekstu. Jury jednogłośnie wyłoniło zwycięzców:


  Kategoria: Szkoła Podstawowa

  I miejsce i  tytuł Mistrza Pięknego Czytania otrzymał Rafał Kiraga z kl. 6

  II miejsce i tytuł Wicemistrza Mistrza Pięknego Czytania ex aequo otrzymały:
  Hanna Jaworska z kl. 5b
  Natalia Mąkosa z kl. 6

  III miejsce i tytuł Czeladnika Pięknego Czytania ex aequo otrzymały:
   Julia Żuchowska z kl. 4a
  Oliwia Surus z kl. 6

  Kategoria: Gimnazjum

  I miejsce  i  tytuł Mistrza Pięknego Czytania otrzymała:
  Natalia Pakosz z kl. 3GA

  II miejsce i tytuł Wicemistrza Mistrza Pięknego Czytania otrzymała:
  Aleksandra Wiosna z kl. 2GA

  III miejsce i tytuł Czeladnika Pięknego Czytania otrzymał:
  Bartłomiej Dolega z kl. 2GB

  Podczas uroczystego apelu pani Dyrektor - Beata Baryłka wręczyła nagrodzonym uczniom dyplomy, nagrody książkowe, zakładki oraz słodkie upominki.

  Gratulujemy!!!

  fotorelacja