Język polski. Wielki egzamin.

    Nauczycielki języka polskiego, pani Dorota Nowak (kl.IIGb) i pani Edyta Wiosna (kl. IIGa) przystapiły do ogólnopolskiego programu przygotowań do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie klasy IIa i IIb naszego Gimnazjum, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, będą rozwiązywać standaryzowane testy „na wejście”, po każdym dziale podręcznika oraz testy całoroczne. Po każdym teście istnieje możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.


    Wyniki testu "na wejście"

    Raport ogólnopolski