"Pasowanie na czytelnika"


   

  Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku przez bibliotekę, weszło już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń. Odbywa się zawsze w II semestrze roku szkolnego.
  Głównym celem tej imprezy czytelniczej jest reklama biblioteki szkolnej i zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z jej zbiorów. To miejsce w szkole powinno kojarzyć się z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są mile widziani, miejscem, które będą chętnie odwiedzać.
  W tym roku szkolnym uroczystość pasowania na czytelnika odbyła się 18 marca 2016 roku. Najpierw z częścią artystyczną wystąpiła grupa uczniów klasy 6 pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza, pani Marii Kozery - Frąk. W trakcie krótkiego przedstawienia uczniom zostały przypomniane w zabawny sposób zasady postępowania z książkami oraz regulaminy obowiązujące w wypożyczalni i w czytelni. Następnie dzieci złożyły uroczystą przysięgę, że będą ich przestrzegać, a pani wicedyrektor Beata Baryłka pasowała każdego z nich na czytelnika i przyjaciela książek. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek oraz wypożyczyli swoją pierwszą w życiu lekturę.
  Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.

  . .

  .

  .

  .

  .