"Uroczysta certyfikacja szkoły"


  16 maja 2016 r w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja pod hasłem: „Synergia, Edukacja, Integracja”, w której wzięli udział nauczyciele
  i Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie.
  Nasza szkoła przystąpiła do projektu ruchu PILGRIM, zgłaszając jedenaście projektów edukacyjnych, które propagowały wartości: duchowe, ekologiczne, ekonomiczne , a także poruszały sprawy społeczne.
  Podczas konferencji  miała miejsce uroczysta certyfikacja szkół i instytucji, które z rąk  założyciela oraz Dyrektor Ruchu PILGRIM - Johanna Hischa, a także p. Remberta Schleichera – Konsula Austrii, odebrały certyfikaty. Każdy nauczyciel biorący udział w projekcie otrzymał imienne podziękowanie.

  .

  .

  .

  Podczas konferencji nauczyciele wysłuchali wystąpień osób bezpośrednio związanych z ruchem PILGRIM, którego hasłem przewodnim jest: „Żyjąc świadomie, budujesz przyszłość”. 
  Po wysłuchaniu wykładów nauczyciele wzięli udział w sesji plakatowej, która umożliwiła wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy między obecnymi na spotkaniu instytucjami.

  .

  .

  .

  .

  PILGRIM – zgłoszone projekty

  Lp.

  TYTUŁ PROJEKTU

  PLACÓWKA - Dyrektor

  ODPOWIEDZIALNY   NAUCZYCIEL

  1.

  MOJE AKWARIUM.

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
  w Natolinie –  dyr. Leszek Pożyczka

  Anna Suchowska
  Joanna Ludwińska

  2.

  LEŚNA EDUKACJA.

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
  w Natolinie –  dyr. Leszek Pożyczka

  Anna Suchowska
  Agnieszka Chrzanowska
  Dagmara Gajewska
  Ewa Makosa
  Ewa Wikalińska

  3.

  POMAGAM
  Z UŚMIECHEM.

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
  w Natolinie –  dyr. Leszek Pożyczka

  Anna Kozik
  Agnieszka Chrzanowska
  Justyna Fliszkiewicz
  Monika Kasperczyk
  Marcin Mnich
  Renata Banaszczyk
  Danuta Pawlikowska

   

  4.

  ŚWIĘTO LICZBY Π

  Publiczne Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego
  w Natolinie -  dyr. Leszek Pożyczka

  Kamila Rozwadowska

  5.

  ŁOWCY MIODU.

  Publiczne Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego
  w Natolinie -  dyr. Leszek Pożyczka

  Kamila Rozwadowska

  6.

  SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015  „WYPRAWA -POPRAWA”.

  Zespół Szkół Ogólnokształcących
  w Natolinie – dyr. Leszek Pożyczka

  Iwona Syta
  Anna Suchowska
  Anna Kozik
  Agnieszka Chrzanowska
  Dagmara Gajewska
  Iwona Syta
  Agnieszka Tkaczyk-Żylińska
  Ewa Wikalińska

  7.

  KONCERT ZIMOWY.

  Zespół Szkół Ogólnokształcących
  w Natolinie – dyr. Leszek Pożyczka

  Małgorzata Rochowska
  Edyta Wiosna
  Małgorzata Marglewska
  Małgorzata Szpak

  8.

  TYDZIEŃ
  Z PATRONEM KORNELEM MAKUSZYŃSKIM DLA KLAS 0-III

  Zespół Szkół Ogólnokształcących
  w Natolinie – dyr. Leszek Pożyczka

  Joanna Królicka
  Dagmara Gajewska
  Klaudia Kacprzak

  9.

  MAŁE KOŁO TEATRALNE

  Zespół Szkół Ogólnokształcących
  w Natolinie – dyr. Leszek Pożyczka

  Joanna Królicka
  Małgorzata Rochowska
  Klaudia Kacprzak

  10.

  POLAKÓW DROGI DO WOLNOŚCI.

  Zespół Szkół Ogólnokształcących
  w Natolinie – dyr. Leszek Pożyczka

  Maria Trzos
  Edyta Wiosna
  Małgorzata Marglewska
  Małgorzata Szpak

  11.

  PROJEKT CZYTELNICZY.

  Zespół Szkół Ogólnokształcących
  w Natolinie – dyr. Leszek Pożyczka

  Małgorzata Rochowska
  Anna Kozik
  Dagmara Gajewska