Działalność

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2010/2011

 

 

 

 

 

 


Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody


Szkolne Koło LOP jest społeczną formą pracy pozalekcyjnej z uczniami naszej szkoły. Spotkania odbywają się okazyjnie, zgodnie z kalendarzem ekologicznym. Dzięki organizowanym akcjom ekologicznym, członkowie SK LOP rozbudzają wśród szkolnego środowiska zainteresowania problemami ekologii, ochrony przyrody i wyrabiają nawyki jej poszanowania.


Szkolne Koło LOP działa w naszej szkole od 2006 roku. Początkowo należało do niego 18 uczniów z klasy I. Obecnie organizacja ta skupia głównie w swoich szeregach dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – III.
Składka członkowska dla uczniów wynosi 3 zł za cały rok szkolny.
Członkowie koła otrzymują legitymacje.
Pracą SK LOP kieruje pani Anna Suchowska, we współpracy z panią Ewą Wikalińską.
Uczniowie należący do SK LOP interesują się przyrodą i problemami ekologii. Chętnie uczestniczą w wielu akcjach na rzecz Ziemi i naszego lokalnego środowiska.
Nasze motto:


„Przyroda daje radość, bądź jej przyjacielem”Główne cele koła to:

 • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych;
 • podejmowanie działań na rzecz środowiska;
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Członkowie koła uczestniczą w licznych akcjach, przedsięwzięciach, programach i uroczystościach proekologicznych. Najważniejsze z nich to:


Sprzątanie Świata
Dni Ochrony Przyrody
Dzień Drzewa
Dzień Ziemi
Święto Polskiej Niezapominajki
Dni Ochrony Środowiska
Nasi Ulubieńcy
Pierwszy Ekologiczny Dzień Wiosny
Okruszek dla Ptaka Nieboraka


Uczestniczą także w spotkaniach i warsztatach ekologiczno-przyrodniczych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej, Ligę Ochrony Przyrody oraz w wycieczkach do lasu, do muzeum - na wystawy przyrodnicze i ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych:

 • w Kozienickim Parku Krajobrazowym;
 • w Orońsku;
 • w Muzeum Wsi Radomskiej

 Nasi uczniowie wraz z opiekunami biorą czynny udział w cyklicznych konkursach i akcjach ekologicznych, i zdobywają w nich czołowe miejsca.
KONKURSY:

 • "Mój las" - organizator Liga Ochrony Przyrody
 • "Niezapominajka  znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju" - organizator Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Radomskiego.
 • "Na najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP" - organizator Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Radomskiego.
 • „Szkolny Karmnik – Zima…” – organizator Kozienicki Park Krajobrazowy.
 • „Moje spotkania z Puszczą” – pt. „Rok w życiu drzewa” – organizator Kozienicki Park Krajobrazowy.
 • „Drzewo Roku” – organizator Fundacja Gaja.
 • V Zielony Konkurs – Kluby Naszej Ziemi dla Rozwoju Zrównoważonego.

AKCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA EKOLOGICZNE:

 • Projekt CEE "Nasi ulubieńcy" - Certyfikat Opiekuna Zwierząt  potwierdzający realizację działań projektu "Nasi ulubieńcy" - organizator Centrum Edukacji Ekologicznej.
 • Projekt CEE "Nasi ulubieńcy " - prowadzenie akcji "Złotóweczka dla pieseczka i koteczka"
 • Systematyczna współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt – zbiórka suchej karmy, kocy, misek dla psów i kotów ze schroniska;
 • Współpraca z przedsiębiorstwem ALMAX – zbiórka surowców wtórnych.
 • Korowód Wiosenny z okazji Pierwszego Ekologicznego Dnia Wiosny – główny organizator Fundacja Nasza Ziemia.
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny WWF Polska– „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” – projekt realizowany pod honorowym patronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty      i dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

 

Członkowie naszego koła należą także do Klubu Nasza Ziemia i posiadają swoje logo.