S

T

R

E

F

A

 

 

R

O

D

Z

I

C

A


Szanowni Rodzice

w tym miejscu znajdziecie ważne dla siebie informacje


  UWAGA RODZICE!

  W dniu 12 czerwca 2017r. o godz. 17.00 w sali nr 16 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Prosimy o obecność.


  Informacje dla rodziców dzieci sześcio- i siedmioletnich


  WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW!!!

  Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci prosimy rodziców o niezwłoczne dostarczenie wypełnionej na rok szkolny 2015/2016 Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej.
  Informujemy, że ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, których rodzice dostarczyli w/w dokument. Uczniowie, których rodzice nie dostarczyli Karty Zgłoszenia nie będą mogli korzystać z opieki świetlicy.
  Prosimy Państwa o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku.

  Dyrekcja Szkoły


  Ogłoszenie o dowozach uczniów do szkoły

  Uprzejmie informujemy, iż z dowozu mogą równiez korzystać uczniowie nieobjęci obowiązkiem przewozu do szkoły przez Gminę. Chęć korzystania z dowozu należy zgłosić do wychowawcy klasy. Zmiany na listach uczniów dowożonych do Szkoły dokonywane do 25 dnia miesiąca.

  Pierwszeństwo w dowozach mają uczniowie uprawnieni do dowozu.