Szkoła Równych Szans


Wycieczka do Wieliczki


KOŁO DZIENNIKARSKIE


Już jest drugi numer gazety Lustro Szkoły!

czytaj


Na zajęciach młodzi redaktorzy zapoznawali się z formami dziennikarskimi - felieton, notatka, sonda, ankieta, poznawali "słownik dziennikarski" (łam, pagina itp.). Efektem pracy uczniów uczestniczących w zajęciach w I pólroczu było wydanie gazety "Lustro Szkoły". Teksty do gazetki tworzyli uczniowie klas piątych i szóstych pod kierunkiem pani Doroty Nowak.ZAJECIA POSZERZAJĄCE KOMPETENCJE PRZYRODNICZE

Celem zajęć jest poszerzanie zainteresowań „miłośników przyrody”, kształtowanie postaw proekologicznych jak również poznawanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy.
W ramach zajęć uczniowie wraz z prowadzacą zajęcia panią Anną Moskwą-Dziochą wybrali się do rezerwatu „Jedlnia”, który znajduje się blisko naszej miejscowości. Odbyli wędrówkę ścieżką dydaktyczną oznakowaną zielonymi przystankami. Jej celem było poznanie występujących tu roślin i siedlisk orazi ukształtowania terenu.
Uczniowie posługując się mapami oraz kompasami doskonalili swoje umiejętności orientacji w terenie. Samodzielnie prowadzili również dokumentację w formie zdjęć fotograficznych. A oto niektóre z nich:

Dziwne grzyby - „Ucho bzowe”, nazwa związana z charakterystycznym wyglądem grzyba.

Zalew „Siczki” - przystanek 5

Kapliczka na starym dębie – przystanek 2 ścieżki dydaktycznej.

Młode drzewa – tereny zalesiane przez leśniczych w ramach prowadzonej gospodarki leśnej.

Chwila odpoczynku.


KOŁO TEATRALNE

W zajęciach koła tetralnego uczestniczą uczniowie klas IV-VI. Są one prowadzone przez panią Marię Trzos z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Młodzi aktorzy poznają historię teatru, zawody związane z teatrem oraz warsztat pracy aktora. Uczą się wyrażać emocje przedstawiając scenki dramowe i tworząc maski emocji.

 


ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z NAUKI ŚPIEWU I TAŃCA

W zajęciach artystycznych z nauki śpiewu i tańca prowadzonych przez panią Małgorzatę Marglewską uczestniczą uczniowie klasy IV. Oprócz rozwijania umiejętności wokalnych i tanecznych dzieci uczą się gry na instrumentach klawiszowych, ksylofonach, metalofonach i dzwonkach oraz doskonalą grę na fletach prostych. Uczniowie jako akompaniatorzy zaprezentowali swoje umiejętności 4 grudnia na Koncercie Jesiennym.

Uczestnicy zajęć artystycznych na uroczystościach szkolnych


W roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej realizowany jest projekt Szkoła Równych Szans wspólfinansowy przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Uczniowie uczestniczą w nastepujących zajeciach:

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia artystyczne
z nauki śpiewu i tańca

Małgorzata Marglewska

2.

Koło teatralne

Maria Trzos

3.

Zajęcia poszerzające
kompetencje przyrodnicze

Anna Moskwa-Dziocha

4.

Koło dziennikarskie

Dorota Nowak-Trzaskoma

5.

Koło matematyczne

Edyta Jadczak

6.

Zajęcia wspomagające
z matematyki
2 grupy

Agnieszka Tkaczyk-Żylińska

7.

Zajęcia wspomagające
z matematyki
1 grupa

Bożena Seweryn

8.

Zajęcia wspomagające
z j. angielskiego
3 grupy

Ewa Jarzyńska

9.

Zajęcia wspomagające
z j. polskiego
3 grupy

Edyta Wiosna

10.

Zajęcia psychologiczno
-pedagogiczne – terapia

Henryka Wiech