,,Zwierzęta to nasi przyjaciele"


Mały projekt edukacyjny ,,Zwierzęta to nasi przyjaciele" skierowany był do uczniów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Głównym powodem do zorganizowania projektu był fakt, że październik to miesiąc Dobroci dla Zwierząt i właśnie w tym miesiącu obchodzimy Dni Ochrony Przyrody.
Projekt zakładał wzbogacenie wiedzy o gatunkach zwierząt występujących na terenie Polski i świata, zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym, oraz przybliżenie postaci św. Franciszka - patrona ekologów.
Efektem pracy uczniów były plakaty, gazetki, które zostały wyeksponowane na korytarzu głównym szkoły. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wycieczkach, wykonywali prace plastyczne, uczyli się piosenek o tematyce ekologicznej.
Klasa Ob przygotowała plakat pt.: ZWIERZĘTA W ZOO.
Klasa Ia przygotowała plakat MIESZKAŃCY LASU, ponadto uczniowie przygotowali prace pt.: NASI ULUBIEŃCY. Wraz z klasą Ib i Ic uczestniczyli w spacerze po najbliższej okolicy szkoły, gdzie przyglądali się zmianom zachodzącym w przyrodzie w czasie trwania jesieni.
Klasa Ib wykonała plakat ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE. Wynikiem pracy tej klasy są również wiewiórki, które zdobią tablicę na korytarzu obok sali.
Klasa Ic przygotowała plakat ZWIERZĘTA MORSKIE. Po spacerze i obserwacji jesiennych drzew powstały również różnobarwne jesienne liście, które klasa wyeksponowała na swojej tablicy.
Klasa IIa wykonała plakat IN THE ZOO.
Klasa IIb wykonała plakat PTAKI.
Klasa IIIa w ramach projektu miała  wykonać plakat ZWIERZĘTA NA ŁĄCE. Przygotowanie plakatu poprzedziła wycieczka na pobliską łąkę, podczas której uczniowie obserwowali zwierzęta tam żyjące. Zaobserwowali konika polnego oraz ślimaka bez muszli. Po powrocie do klasy uczniowie oglądali również albumy i zdjęcia innych zwierząt łąkowych. Następnie zabrali się do pracy, której efektem był kolorowy plakat.

Klasa IIIb wykonała plakat ZWIERZETA DOMOWE.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wykazali się dużym zaangażowaniem w realizację projektu. Obok prac dotyczących zwierząt, w wyniku rozmów o tematyce ekologicznej powstały także gazetki dotyczące ekologii ( w języku angielskim) przygotowane przez klasy IIIa i IIIb, a także gazetka o św. Franciszku - patronie ekologów i osób kochających przyrodę. Dzieci brały udział w spotkaniach ze zwierzętami: świnką morską, żółwiem oraz chomikiem. Na informatyce powstały rysunki zwierząt. W październiku odbyła się również zbiórka karmy, która została przekazana stowarzyszeniu Cztery Łapy.
Zdjęcia przedstawiające wyniki pracy uczniów można zobaczyć poniżej.


Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w realizacji projektu.

Agnieszka Chrzanowska
Anna Suchowska

Zdjecia